Зүрх цохилно, Би исгэрнэ
Таны сэтгэлд...
idiomatic-dormant